Slovensko - česká výstava "Bez hranic" Slovak-Czech Exhibition "Without borders" Galerie G  Olomouc             6.9. - 29.9. 2006
Plastika M.Trizuljaka a obraz Borise Jirků,  obraz Boženy Rossí  / From the left: Glass sculpture of M. Trizuljak, paintings of Boris Jirků and Božena Rossí
(Fotografie vlevo:   © Tomáš Jemelka)
Obrazy (zleva):  Eva Mišáková-Ábelová, Božena Rossí a Juraj Krajčo. Uprostřed:  skleněné plastiky M. Trizuljaka / Paintings (from the left): Eva Mišáková-Ábelová, Božena Rossí and Juraj Krajčo. In the middle: glass sculptures of Marek Trizuljak. Článek Bohumíra Koláře k výstavě zde:
Vernisáž, 6.9.2006 / Opening of the exhibition, September 6th, 2006       Pozvánka / Invitation        Text k výstavě: Generace s hranicemi i bez hranic

© Foto / Photography: Miroslava Trizuljaková, Marek Trizuljak, Tomáš Jemelka

František Řehák na zahájení výstavy, v pozadí obrazy Zdeny Höhmové / The famous Czech actor František Řehák, at the opening, with  paintings of Zdena Höhmová on background
Zleva: Marek Trizuljak, Eva Mišáková-Ábelová a František Řehák při zahájení výstavy / Opening of the exhibition,  September 6th,   2006
Zleva: obrazy Karla  a Boženy Rossí  a Mariána Jurka.                  Plastika Igora Mosného, vystavené starší práce (cca 1977 - 79)                 Obrazy Evy Mišákové-Ábelové a Boženy Rossí
Obrazy Martina Pawery / Paintings of Martin Pawera
Zleva: Obraz Juraje Krajča a plastika Igora Mosného Painting of Juraj Krajčo  and   sculpture of Igor Mosný