C I V I T A S   D E I UVUO
Náboženské motivy a ikonografie v současném umění

Galerie G Olomouc
Galerie Patro Olomouc
11.12.2003 - 31.1.2004
Název projektu Civitas Dei - Město Boží, je odvozen ze středověkého vnímání tohoto pojmu a s ním související ikonografie.
Cílem projektu je dokumentovat fenomén víry v Boha a potřebu náboženství v současném výtvarném umění prostřednictvím reprezentativní výstavy. Usilujeme o poznání aktuálního stavu fenoménu, který klade zásadní filozofické otázky a v různých podobách nezbytně provází celý dosavadní vývoj lidské kultury. Víru vnímáme jako svobodné rozhodnutí se pro Boha a z něj vyplývajícího náboženství. V souvislosti se stavem společnosti, v níž žijeme, pokládáme za nutné tyto problémy koncepčně reflektovat.
Jsme si vědomi kulturně-geografického vymezení prostoru, ve kterém hodláme projekt Civitas Dei realizovat. Tento prostor je historicky zřetelně definován vlivy křesťanství a judaismu. Současně však vnímáme i proces světové globalizace který v budoucnu jistě výrazně poznamená současný stav sledovaného jevu, právě tak, jak vnímáme vliv ateizace dnešní společnosti. Z těchto důvodů ponecháváme na jednotlivých tvůrčích subjektech obsahové zaměření jejich práce.
Expozice bude sestavena z děl současných autorů, žijících na území Olomouckého kraje a vyzvaných českých i zahraničních umělců. Rozhodujícím zřetelem výběru artefaktů pro výstavu bude jejich vztah k vymezenému tématu a jeho umělecké ztvárnění, které pokládáme za materializaci ducha bez ohledu na to, zda odpovídají ikonografickým schématům či obecně vnímané symbolice. Výstava bude vybavena reprezentativním katalogem. Konání výstavy Civitas Dei a jejích doprovodných akcí v Olomouci považujeme za jeden z nejúčinnějších způsobů, kterým je možné připomenout mimořádně výraznou křesťanskou a židovskou tradici města, která zásadním způsobem zformovala jeho podobu a současně poukázat na žhavé aktuální téma.
Naším cílem je založit touto akcí tradici mezinárodní putovní výstavy a sympozií konaných v tříletých intervalech. Spolupracovat hodláme zejména se zeměmi Střední Evropy a městy, která jsou významnými středisky duchovního života v Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku a Itálii.

Jiří Hastík, předseda výtvarné rady Galerie G Unie výtvarných umělců OlomouckaDalší texty k projektu:
Marek Trizuljak - Proslov při zahájení výstavy Civitas Dei
Základní textové materiály z katalogu Civitas Dei Civitas Dei


Vyobrazení:
1 - Tomáš Rossí  (CZ)    KRÁL
2 - Tommasina Squadrito  (IT)    CESTA POUŠTÍ
3 - Zdeněk Vacek  (CZ)    SVATÁ ANNA
4 - Bohumil Teplý  (CZ)    KŘÍŽOVÁ CESTA