Galerie G   Dolní náměstí 7

Historický dům "U Bílé růže"
na Dolním náměstí v Olomouci

English text here:

Galerie G se nachází v prvním poschodí starého měšťanského domu U Bílé růže, na atraktivním a frekventovaném koridoru mezi Horním a Dolním náměstím. Historie objektu s výraznou rokokovou fasádou sahá k počátkům středověké urbanizace. Ve vstupním traktu, v přízemí a v celém prvním patře se uplatňují především architektonické prvky z doby rozsáhlé renesanční přestavby. Z tohoto období pochází i starší ze dvou malovaných trámových stropů, které propůjčují hlavním výstavním sálům jedinečnou atmosféru. Část těchto prostor sloužila galerijním účelům již v létech 1966 - 1993, kdy zde působil Grafický kabinet Oblastní galerie výtvarných umění, ve kterém proběhla řada výstav vynikající umělecké úrovně. Od roku 1993 zde působí Unie výtvarných umělců Olomoucka. Po rekonstrukci realizované v létech 1995-1998 byly galerijní prostory rozšířeny na celé podlaží a vytvářejí souvislý celek. Od roku 1998 nese výstavní síň nové jméno "Galerie G" a po estetické i technické stránce patří mezi nejatraktivnější svého druhu na Moravě.
Text ze sborníku UVUO "Decenium", 2003


Další text: PhDr. P. Zatloukal - Historie Kabinetu GrafikyDownolad / Ke stažení - Půdorys Galerie G: