Výstavní program Galerie G na rok 2010  
Galerie G - Exhibitions 2010
(Program 2009 zde / here)

6. 1. - 30. 1.  (9. 12. 2009 - 30.1. 2010)
FENOMÉN SVOBODY / PHENOMENON OF FREEDOM  -  20 let UVUO
  
kurátor: akad. mal. Marek Trizuljak

3. 2. - 27. 2.     
ANTONÍN ČALKOVSKÝ
                     
kurátor: Doc. Miroslav Štolfa 

3. 3. - 27. 3.     
SOUČASNÉ RUSKÉ UMĚNÍ / CONTEMPORARY RUSSIAN ART
                     
kurátor: Vít John 

3. 4. - 1. 5.       
OTAKAR VYSTRČIL
    
autorská výstava člena UVUO

5. 5. - 29. 5.     
JAN ŠAFRÁNEK - SVĚT LIDÍ / THE WORLD OF PEOPLE
                       
kurátor: PhDr. Jiří Hastík

2. 6. - 3. 7.       
EXCHANGE 2010 - SOUČASNÉ NIZOZEMSKÉ UMĚNÍ
CONTEMPORARY ART OF NETHERLANDS
ARTIBRAK GALLERY
     
výběr ze současné tvorby autorů z oblasti Voorburgu a Haagu

8. 7. - 31. 7.     
AŽ SE UCHO UTRHNE / UNTIL THE JUG IS BROKEN
VÝSTAVA SKUPINY X:Y / EXHIBITION OF THE X:Y GROUP
           
výběr ze současné tvorby mladých olomouckých autorů / young artists of Olomouc

18. 8. - 3. 9.  
DOPISY DO NEBE II. / LETTERS TO HEAVEN II.
          
mezinárodní projekt / international project

9. 9. - 2. 10.  
ZDENĚK STUCHLÍK - FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY
    
výstava jubilujícího autora, významného pedagoga Opavské univerzity

14. 10. - 8. 11.      
ČESKÉ UMĚNÍ V EXILU / CZECH ART IN EXILE
(Czech exile generation in Austria)
         
kurátor: PhDr. Jiří Hastík

9. 11. - 28. 11.  
technická přestávka / servicing operation break   

1. 12. 2010 - 29. 01. 2011  
ZDENĚK VACEK
            
autorská výstava jubilujícího člena UVUO