Výstava GENIUS LOCI      Půdorysný plánek GALERIE PATRO      Výstava TOISON D'OR

 

PROGRAM - Výstavy            POZVÁNKA - INVITATION           FOTOGRAFIE - Prezentace

 

 

Výstavní koncepce Galerie PATRO sehrává v kontextu střední Moravy nezastupitelnou roli tím, že prezentuje ve spolupráci s kulturními a společenskými institucemi jak autorské projekty, tak i soubory tvorby umělců spjatých s regionem a tvůrců z celé České republiky, společně s projekty, které se uskutečňují v rámci mezinárodního partnerství.

 

V minulosti byly dominantou výstavního programu Francouzské kulturní dny. Od roku 2004 je to projekt Evropa – Evropě, který je zaměřen na intenzivní kulturní výměnu mezi regionem střední Moravy a zeměmi Pobaltí. V rámci tohoto projektu, jehož smyslem je prezentovat téměř neznámou kulturu v evropském rozměru, již byla vykonána řada aktivit hlavně na půdě uměleckých a diplomatických vztahů. Jedná se o výjimečnou aktivitu této galerie jako soukromého subjektu.

 

V rámci svého dlouholetého působení se Galerie PATRO pod vedením Agentury GALIA profilovala jako významný kulturní a kulturotvorný fenomén hanácké metropole, i v rámci prezentace současných mezinárodních a regionálních poloh výtvarného umění.

 

Výstavní koncepce Galerie PATRO je v rámci střední Moravy jednou z nejvýznamnějších jak kvalitou svého programu, tak úsilím o konfrontaci v rámci mapování kultury v evropském kontextu.

 

 

 

PhDr. Jiří Hastík

předseda Výtvarné rady Unie výtvarných umělců Olomoucka

 

 

 

 

 

PROGRAM - Výstavy            POZVÁNKA - INVITATION           FOTOGRAFIE - Prezentace

PŘEHLED - Výstavy 2006 - 2010

 

 

Agentura GALIA - Galerie PATRO, Opletalova 1, 772 00 Olomouc,

e-mail: galerie.patro@seznam.cz

tel: 585 204 458, fax: 585 204 459