MEZINÁRODNÍ WORKSHOP 

ŠTERNBERK 2006

 

Czech - Danish artistic workshop / Česko - dánské umělecké setkání

Tvůrčí pobyt v bývalém augustiniánském klášteře,   21.7. - 30.7. 2006 

Výstava / Exhibition - Galerie G Olomouc,  2.8. - 30.8. 2006

 

 

 

 

Výstava - Galerie G a Vlastivědné muzeum Šumperk / Exhibition - Galerie G and Museum of Šumperk

 

 

Dánsko

 

 

Česká republika

 

 

 

Johannes Cramer-Mřller

sochař

 

 

 

 

 

Irena Cakirpaloglu

 

 

 

Kĺre Deichmann

sochař, keramik,

výtvarný pedagog

 

 

 

 

Jana Šindelová

 

 

 

Lisbeth Ellinor

malířka

 

 

 

 

 

Marek Trizuljak

 

 

 

 

Birgitte Poulsen

malířka a grafička

 

 

Josef Zlamal

 

 

 

Program

 

- Workshop :

21.7. - 30.7. 2006

Tvůrčí setkání dánských umělců regionu Vejle a českých umělců z Olomouckého kraje v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku.

 

- Výstava v Galerii G :

  2.8. - 30.8. 2006

 

 

 

 

21.7.  pátek

Příjezd, ubytování, prohlídka kláštera

 

22.7. sobota

Zahájení práce

 

22. – 29.7. 

Práce v ateliérech v klášteře

Operativně, dle počasí, prohlídka hradu, společenské večery, výlety do okolí

 

30.7. neděle

Ukončení setkání, přeprava věcí na výstavu do Olomouce

 

31.7.  pondělí

Instalace výstavy v Galerii G,

 

2.8. středa - v 18.00 hod

Zahájení výstavy v Galerii G Olomouc

 

 

2.8. – 30. 8.2006 

Výstava v olomoucké Galerii G, Dolní náměstí 7 

 

 

 

Září 2006    Výstava ve Vlastivědném muzeu v Šumperku

 

 

 

Text Bohumíra Koláře k výstavě:

 

 

 

Plakát / Poster: