UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA
Galerie města Olomouce - Dolní náměstí 7,  Olomouc
Cílem Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO) je rozvoj aktivit na poli profesionálního výtvarného umění. Sdružuje výtvarné umělce, teoretiky a architekty zejména z oblasti střední Moravy, ale i dalších regionů ČR a ze zahraničí. Spolek je reprezentován volenými statutárními zástupci, předsedou, místopředsedou a tajemníkem.
UVUO je partnerskou organizací Unie výtvarných umělců České republiky (UVUČR) a svojí existencí a činností navazuje na mnohaletou tradici uměleckého spolkového života v České republice. Činnost je rozvíjena na neziskovém principu. Unie výtvarných umělců Olomoucka zajišťuje od roku 1993 činnost Galerie G v Olomouci, která nese od r. 2013 nové jméno Galerie města Olomouce. Kromě toho se UVUO podílí na organizaci dalších akcí doma a v zahraničí, zejména výstav a výtvarných symposií. Těžiště činnosti UVUO spočívá v pravidelné prezentaci tvorby domácích a zahraničních autorů, s cílem vytváření dlouhodobých vztahů na místní, meziregionální a mezinárodní úrovni.
K dalším realizacím patří činnost Uměleckého klubu Galerie G.This website is  operated by the Olomouc Union of Visual Artists / Unie výtvarných umělců Olomoucka

© Art and Web design: Marek Trizuljak
Fotogalerie
Historie
Most recent international activities
Aktuality
Informace
Grundtwig - COMART:
Arts and Culture reshaping urban life:
FACEBOOK -  Galerie
FACEBOOK -  UVUO