Aktuality     Galerie G     Umělci     Historie     Členové     Kontakt          

 

Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO) je občanské sdružení, jehož cílem je rozvoj aktivit v oblasti profesionálního výtvarného umění v širších kulturních a společenských souvislostech. UVUO sdružuje výtvarné umělce, teoretiky a architekty z oblasti střední Moravy, ale také z jiných regionů ČR a ze zahraničí. V současné době má UVUO stabilně kolem 80 členů. Navenek je sdružení reprezentováno volenými statutárními zástupci, předsedou, místopředsedou a tajemníkem. UVUO je partnerskou organizací Unie výtvarných umělců České republiky (UVUČR)

 

 

UVUO svojí existencí a činností navazuje na mnohaletou tradici uměleckého spolkového života v České republice. Aktivity sdružení jsou uskutečňovány na neziskovém principu a na základě dobrovolné bezplatné organizační práce členů, zejména voleného výboru a výtvarné rady. Základním zdrojem financování jsou vlastní prostředky, především členské příspěvky. Důležitou pomocí je podpora centrálních institucí, orgánů místní samosprávy a sponzorů. Unie výtvarných umělců Olomoucka zajišťuje od roku 1993 činnost Galerie G v Olomouci, kde  se  od  té  doby uskutečnilo  kolem  100  výstav.  Kromě  toho  se UVUO  podílí  na  organizaci  dalších  akcí  na různých  místech,  doma   i   v   zahraničí,  zejména výstav a výtvarných symposií.
K dalším realizacím patří činnost Uměleckého klubu Galerie G a obnovení chodu galerie Patro v Olomouci. UVUO v současnosti pomáhá spoluvytvářet dramaturgii GALERIE PATRO. Těžiště činnosti UVUO spočívá v přípravě výstav, na nichž je pravidelně prezentována tvorba domácích i zahraničních autorů, s cílem vytváření dlouhodobých vztahů na místní, meziregionální a mezinárodní  úrovni, což přináší uplatnění českých umělců v mezinárodních souvislostech a výrazné obohacení kulturní nabídky v místě působnosti realizovaných projektů.
UVUO spolupracuje s různými subjekty občanské společnosti, zejména se sdružením SPOLU, jehož náplní je práce s postiženými dětmi. V Galerii G se každoročně konají dobročinné aukce výtvarných děl z darů od členů UVUO a dalších umělců z celé České republiky, ve prospěch projektu začlenění postižených mladých lidí do normálního každodenního života.
Významná je spolupráce UVUO s jinými uměleckými a kulturními institucemi (například sdružení INT-AKT z Vídně, GERULÁTA z Bratislavy, CENTRO FRIULANO ARTI PLASTICHE z Udine, GALÉRIA M.A.BAZOVSKÉHO z Trenčína, sdružení PRO ARTE VIVENDI z Berlína, umělecké sdružení PROTISK z Brém, holandská nadace KUNST AKTIEF, galerie GS Luzern, galerie M-ART a WORT UND BILD z Vídně, galerie PALAZZO MAGNANI z Reggio Emilia, brněnský institut rozvoje občanské společnosti TRIALOG, italské sdružení LA GINESTRATRIANGLE GALLERY z Calgary a další). Díky rozsáhlým mezinárodním kontaktům UVUO uskutečnila v Olomouci množství výstav autorů z Rakouska, Itálie, Německa, Slovenska, Nizozemska, Belgie, Francouzska, Dánska, Norska, Kanady a Koreje a podílela se několik let na přípravě Francouzských dnů v Olomouci. Členové UVUO se pravidelně zúčastňují na mezinárodních výstavách v mnoha evropských zemích. Od roku 1998 se rozvíjí projekt česko-německé kulturní spolupráce. V klášteře Teplá u Mariánských Lázní proběhlo několik mezinárodních výtvarných symposií (1998,2001,2004 a 2007), na jejichž organizaci se UVUO podílela. Na tato symposia pak navázaly výstavy v Ludwigsburgu (1999), Olomouci (2002), Berlíně a Hamburgu (2003), pod názvem „Roviny komunikace“ a „Hledání stop“. V roce 2004 následovaly výstavy na zámku v Pillnitz a v Pirně (u Drážďan) a v Galerii G, pod názvem „Srůstání“. Další zajímavou aktivitou je společný projekt českých a slovenských umělců, nazvaný „Bez hranic“, pořádaný ve spolupráci UVUO a Galerie M.A.Bazovského. V jeho rámci se již uskutečnily výstavy v Trenčíně (1998) a v Olomouci (1999 a 2006).
V roce 2004 se rozvinula spolupráce s galerií Palazzo Magnani z italského Reggio Emilia (reprezentativní výstava italských umělců v Galerii G (viz panoramatické snímky) a podobná přehlídka tvorby olomouckých malířů v Palazzo Magnani). Ve stejném roce se UVUO stala jedním ze tří hlavních organizačních partnerů mezinárodního projektu „Místo pro člověka“. V roce 2005 UVUO spolupracovala na realizaci prestižního mezinárodního výtvarného symposia ve Šternberku, s názvem „Místa paměti“ a na přípravě projektu s názvem „Evropa Evropě“, v jehož rámci proběhly výměnné výstavy českých a litevských umělců. V r. 2005 UVUO rovněž představila výběr z tvorby olomouckých autorů ve vídeňské galerii Wort und Bild. V současnosti probíhá příprava a realizace dlouhodobějších mezinárodních aktivit; je to jednak projekt středoevropské umělecké spolupráce s názvem „Civitas Dei“, další pokračování záměru „Evropa Evropě“, Česko-dánské umělecké setkání ve Šternberku s následující výstavou v Galerii G a podíl na přípravě dalších etap projektu „Místo pro člověka“. V roce 2008 připravila UVUO dvě významné prezentace tvorby umělců z Olomoucka v zahraničí, jmenovitě výstavu "Kořeny a cit" v Calgary (únor 2008) a rozsáhlou expozici "Frei von Nostalgie" v rakouském Traunu, u Lince (březen - květen 2008).

Akad.mal. Marek Trizuljak, místopředseda UVUO


 

 

 

 

 

 
 

 

 
Kontaktní adresy:
Unie výtvarných umělců Olomoucka - Galerie G
Dolní náměstí 7
772 00  Olomouc
Telefon 00420 585220218

uvuo@volny.cz

mtrizuljak@volny.cz

 

Radovan Langer, předseda UVUO
Dolní náměstí 7
772 00 Olomouc
Telefon 00420 585220218
Mobil  +420 732372843

 

Bohuslav Mařík, tajemník a místopředseda UVUO
Dolní náměstí  7
772 00 Olomouc
Mobil  +420 603522766
 
Jiří Hastík, předseda výtvarné rady
Javoříčská 2,
77200 Olomouc

kontakt:  uvuo@volny.cz

 

 

 

Seznam členů UVUO s adresami:

 

 

 

 

Informace o galerii a půdorysný plán:

 

 

 

 

Galerie G - Fotografie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIE  VÝTVARNÝCH  UMĚLCŮ  OLOMOUCKA . DOLNÍ  NÁMĚSTÍ  7 . 77200  OLOMOUC

 

kontakt / mailto: uvuo@volny.cz

 

domovská stránka / homepage