Unie výtvarných umělců Olomoucka

POZVÁNKA navolební Valnou hromadu UVUO
Zveme všechny členy UVUO na volební Valnou hromadu UVUO,
která se koná v pátek 3.3.2017 v 10,30 hod.
v  Galerii města Olomouce, přízemí „Umělecký klub“
Dolní náměstí č.7, Olomouc
Program:
1. Zahájení (R.Langer)
2. Volba mandátové, volební a revizní komise
3. Zpráva o činnosti UVUO za rok 2016(R. Langer)
4. Zpráva o výstavní činnosti UVUO za rok 2016 (J.Hastík)
5. Zpráva mandátové komise
6. Přestávka – volba nového výboru pro období 2017-2019
7. Zpráva volební komise
8. Zpráva o hospodaření UVUO za rok 2016 (L.Mařík)
9. Zpráva revizní komise k hospodaření UVUO
10. Různé - Diskuze

Radovan Langer, předseda UVUO, v.r., Libor Mařík, kancléř UVUO, v.r.

 

KANDIDÁTKA nového výboru.

Každý člen UVUO má právo zakroužkovat  nebo vyškrtnout člena UVUO na kandidátce, popř. doplnit jméno člena, který není na kandidátce uvedený. V případě, že se nebudete moci z vážných důvodů účastnit volební valné hromady osobně, vraťte upravenou kandidátku s vaším podpisem OBRATEM na adresu: UVUO, Dolní náměstí č. 7/194, 772 00 Olomouc,

popř. reagujte emailem (uvuo@volny.cz), nejpozději do 2.3.2017 do 12,00 hod.

1. Dusík David – fotograf
2. Hogel Pavel – malíř
3. Janek Vladimír – fotograf
4. John Vít – malíř
5. Kovářová Věra – malířka
6. Langer Radovan – malíř
7. Mařík Libor
8. Schnabl Oldřich – grafik
9. Schubert Radim


Galerie města Olomouce - Umělecký klub Unie výtvarných umělců Olomoucka

Petr Zatloukal: Tváře Ameriky
8.11. – 5.12.2016

Nalezená zátiší z pobytu v USA - velkoformátové fotografiky a barevné fotografie.
Emotivně zachyceny přední masky amerických "bouráků" evokující pocity z osudů a charakterů lidí americké společnosti té doby.
Součástí  zahájení výstavy byla beseda o tvorbě a díle autora.

Výstava je součástí projektu Petra Zatloukala  Profocený čas.

 

Unie výtvarných umělců Olomoucka je občanské sdružení, jehož cílem je rozvoj aktivit v oblasti profesionálního výtvarného umění v širších kulturních a společenských souvislostech. UVUO sdružuje výtvarné umělce, teoretiky a architekty z oblasti střední Moravy, ale také z jiných regionů ČR a ze zahraničí. V současné době má UVUO stabilně kolem 90 členů. Navenek je sdružení reprezentováno volenými statutárními zástupci, předsedou, místopředsedou a tajemníkem. UVUO je partnerskou organizací Unie výtvarných umělců České republiky (UVUČR)

 

Unie výtvarných umělců Olomoucka svojí existencí a činností navazuje na mnohaletou tradici uměleckého spolkového života v České republice. Aktivity sdružení jsou uskutečňovány na neziskovém principu a na základě dobrovolné bezplatné organizační práce členů, zejména voleného výboru a výtvarné rady. Základním zdrojem financování jsou vlastní prostředky, především členské příspěvky. Důležitou pomocí je podpora centrálních institucí, orgánů místní samosprávy a sponzorů. Unie výtvarných umělců Olomoucka zajišťuje od roku 1993 činnost Galerie G v Olomouci, od roku 2013 Galerie města Olomouce. V období 1993-2015 se zde uskutečnilo přes 200 výstav. Kromě toho se UVUO trvale podílí na organizaci dalších akcí na různých jiných místech, doma i v zahraničí, zejména výstav a výtvarných symposií. K dalším realizacím patří činnost Uměleckého klubu. Těžiště činnosti UVUO spočívá v přípravě výstav a publikační činnosti, s cílem prezentace tvorby domácích i zahraničních autorů a vytváření dlouhodobých vztahů na místní, meziregionální a mezinárodní úrovni, což přináší uplatnění českých umělců v mezinárodních souvislostech a výrazné obohacení kulturní nabídky v místě působnosti realizovaných projektů.

 

ČLENOVÉ UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA

Alp Krtil Ladislav
Bartoš Lubomír, Ak.malíř
Barteček Ivo, Prof. PhDr. CSc.
Bělohlávek František, Ak.malíř
Beránek Radmil
Besson Tom
www.tombesson.com
Cakirpaloglu Irena, Mgr. PhD

Cetkovský Jan, Ing
Coufal Zdeněk
Červinka Milan
Čupalková Zuzana, Mudr.
Dostál Luděk
Dubiel von Le Rach Josef, Baron
Dusík David 
www.palec.net
Dusík Jakub 
www.palec.net
Dvorská-Šípová Zuzana
Dvorský David 
www.dvorsky.net

Dytrychová Marie
Eschler Petr, Mgr.
Esson M. Stuart
Exler Petr
www.petr-exler.wz.cz
Frank Monika
Gruberová Marcela
Hastík Jiří, PhDr.
Hejzlar Vladimír, Mgr.
Herbeck Barbara
Hofbauer František
Hogel Pavel, PaedDr.
www.art-hogel.cz
Holec Miloslav
Hořínek Karel, Ak.soch.
Hrachovina Jan
Hrubošová Zuzana, PaedDr.
Hujber Günter www.gunterhujber.cz
Jalůvka Ladislav, Doc. Ak.malíř
Janek Vladimír, Ing.
Jemelka Michal
Jemelka David
Ježek Václav, Ing.
John Vít 
www.vitjohn.com
Kanyza Jan
Kopecký Libor
Kotasová Věra, Mgr.
Kovářová Věra
Koverdynská Dagmar
Kraváček Jakub
Krupa Ivan, MUDr.

 

Kříž Ivan, doc., akad. mal.
www.ivan-kriz.cz
Kučera Zdeněk, Prof.
Kučera Radek
Kučerová-Žampová Lenka, Mgr.
Kupka Václav, JUDr.
Langer Radovan, PhDr.
Lax Thomas
Lipusová Marta
Luňáček Josef
Machala František, Prof.RNDr.
Malota Eduard
Mašková Karolína
Minář Jaroslav
Mlčák Leoš, PhDr.
Nesvadba Antonín
Niedermaier Renate
Přikryl Zdeněk, Prof.Dr.
Rambousková Zdeňka
Ramon Llinas I Vila
Ryšavý Jiří
Sanetřík Milan, Ing.
Sanftl Ilse 
www.ilse-sanftl.eu
Sedláček Jiljí, Ak.malíř
Schnabl Oldřich 
www.artschnabl.estranky.cz
Snášelová Květoslava, PaedDr.
Spurný Richard, Mgr.
Sqadrito Thomasino 
officinapatosq.blogspot.cz
Suchan Antonín
Svoboda Rudolf 
www.artonline.at/svoboda
Šerý Miloslav
Šimoník Ivo, Ing.ak.arch.
Šlechta Josef
Šlechta Pavel
Šnajdr Miroslav 
www.miroslavsnajdr.cz
Štefka Zdeněk, Ing.arch. CSc.
Teplý Bohumil, Doc.Mgr.
Tofan Ondřej
Trizuljak Marek, Ak.malíř 
www.trizuljak.com
Trizuljaková Miroslava, Ak.malíř
Typovský Karel, Ing.arch.
Vacek Zdeněk
Vacl Jaroslav
Vícha Oldřich
Vodičková - Šišková Iva, Ing.
Vystrčil Otakar, PaedDr.
Walla Jindřich, Ak.malíř
Zajasenská John Jana

 

 

 

 

 

 

ČESTNÍ ČLENOVÉ UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA
Abrahám Vratislav, Mgr.
Daněk Ladislav
Dusík Alois
Elšík Petr, JUDr.
Gašparovič Libor
Kolář Bohumír, Mgr.
Koutecký Igor, JUDr.
Maliva Josef, Dr. Doc.
Mařík Libor
Procházka Vladimír, Ing.
Řehák František
Schubert Radim
Trapl Miloš, Prof. PhDr.
Vích Zdeněk, CSc. Ing.
Záruba Petr