Zkratky/Abbreviations: N – narozen / B – born, S – studium / S – studies, SV – samostatné výstavy / IE – individual exhibitions, KV – kolektivní výstavy / CE – collective exhibitions, VS – zastoupení ve veřejných sbírkách / PP – represented in public collections, SS – soukromé sbírky / PC – privat collections, C – ceny / P – prizes, US – členství v uměleckých spolcích a skupinách / M – membership in art associations and groups, ZL – základní literatura / BL – basic literature.