FORUM - DIALOGY - NÁZORY

 

 

 

 

 

Otevřené kruhy

Perspektivy UVUO v letech 2006 - 2007

 

Historie Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO) je relativně krátká, v roce 2006 uplynulo 16 let od jejího založení. Toto sdružení navazuje na předchozí umělecký spolkový život v českých zemích, se všemi jeho dobře známými pozitivními i negativními rysy. Myslím, že v této chvíli není nutné dlouze bilancovat, spíše je potřebné malinko se zastavit, pokusit se přesněji formulovat smysl vlastní existence a přemýšlet o dalším směřování... 

 

Více zde:

 

 

 

Sen Albrechta Dürera

Bohuslav Koňařík

 

 

 

Boris Jirků:

Odhalil jsem nepravosti

Věřím, že průhledné hospodaření školy není utopie

Vyjádření rektora VŠUP, 28.6.2006

 

Na vysoké škole umělecko průmyslové se dějí věci. Odhalil jsem nepravosti v hospodaření školy a Akademický senát ani ne měsíc poté navrhl moje odvolání. Náhoda? Nikoliv.

Na počátku února jsem byl jmenován rektorem VŠUP. Kandidoval jsem zejména s tím, že zprůhledním hospodaření školy a její účetnictví, a že přivedu další sponzory. A obojí jsem od počátku dělal bezezbytku. Škola za tři měsíce získala více sponzorských příspěvků než za poslední tři roky, interní audit jsem zahájil okamžitě. Již počátkem dubna jsem obdržel závěry tohoto auditu, který konstatoval naprosto neprůhledné hospodaření...

 

Celý text: zde

 

Své reakce můžete napsat zde

 

 

Náhody a shody

igelitové sáčky, plasty, pytlíky a duch doby

...v postmoderních výtvarných postupech, které pracují s "citacemi citací", kde údajně příliš nezáleží na osobní autenticitě (alespoň se to takto poměrně často deklarovalo v 90. letech 20. století) je někdy těžké rozlišit, co je momentální jednorázový instalační nápad a co je výsledkem cíleného dlouhodobého zrání...

Více zde:

 

 

 

23.5.2006

Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků

Akademický senát VŠUP dospěl k závěru, že od svého zvolení rektorem akad. mal. prof. Boris Jirků svým jednáním a rozhodováním vážně porušil řadu nejen vnitřních předpisů VŠUP, ale i obecně platných právních předpisů, a tím ohrozil stabilitu, funkčnost a dobrou pověst VŠUP. Senát ho hodlá odvolat.

Více na stránkách: http:/www.blisty.cz/art/28528.html

http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=2190

 

 

 

 

Marek Trizuljak:

Komentář k situaci kolem odvolání B.Jirků z funkce rektora VŠUP

 

Ve věci krátkého a podivně ukončeného působení B.Jirků na postu rektora VŠUP není  možné nevidět, že i navzdory kouřové cloně zůstal ve vzduchu viset znepokojivý fakt finančních nesrovnalostí, odhalených díky auditům, které nový rektor nechal vypracovat. Člověk s trošičkou zdravého úsudku se sotva může domnívat jiné, než to, že pravým důvodem odvolání Borise Jirků nebyla deklarovaná „nekoncepčnost“, ale jeho pokus začít zjištěnou nepříznivou situaci řešit. Už samotný fakt odhalení pochybnost vzbuzujících finančních pohybů je alarmující, daleko horší a pro celkové klima v naší zemi rozkladný je však způsob, jakým se věc takzvaně „zametla pod koberec“ rozvířením kampaně proti osobě nového rektora...

 

Celý text: zde

 

Své reakce můžete napsat zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská stránka / Home